Powrót na górę strony

Nowa aplikacja Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych

W geoportalu ORSIP 2.0 dodano nową aplikację Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych przez samorząd Województwa Śląskiego w latach 2019-2023, która prezentuje zadania i wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego w 2023 r.” oraz wysokość dotacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2019-2023.